Dynamic Collaboration Academy

Doorbraakideeën én praktische handvaten gebaseerd op het beste onderzoek naar individuele, team- en organisatieontwikkeling

De Dynamic Collaboration aanpak erkent de toenemende complexiteit voor bedrijven. Verschillende technologische en marktontwikkelingen zorgen ervoor dat functies en rollen snel veranderen, waardoor samenwerkingsstructuren onder druk komen te staan. Dit leidt tot veel onduidelijkheid voor individuele medewerkers en in de samenwerking. Daarom is het nu meer dan ooit nodig om samen te denken en te handelen, oftewel samenwerkingsintelligentie toe te passen.

De Dynamic Collaboration Academy richt zich op drie belangrijke aspecten die de kwaliteit van samenwerking beïnvloeden:

 1. Het ontwerp van werk: Hierbij wordt versterkt. De systemische aanpak helpt je om een organisatiestructuur te bouwen die effectieve strategie-uitvoering mogelijk maakt.
 2. Individuele besluitvorming: Dit richt zich op hoe medewerkers opdrachten interpreteren vanuit hun eigen perspectief en hoe dit de kwaliteit van hun acties beïnvloedt. Het omvat inzichten over probleemoplossing en motivatie die veranderen gedurende iemands loopbaan, aanvullend op competentiegerichte benaderingen.
 3. Teamdynamiek: Hier wordt gekeken naar verschillende vormen van overleg en hoe teams diversiteit in invalshoeken integreren. Het benadrukt de noodzaak van verschillende dialogen binnen elke samenwerkingsstructuur. Deze aanpak vult benaderingen aan die naar teamwerk kijken vanuit complementaire stijlen en rollen.

De onderstaande figuur illustreert de drie kernvragen van de Dynamic Collaboration aanpak.

De Samendenkwerkscan geeft je een eerste ruw beeld van de antwoorden op bovenstaande vragen die er, vaak impliciet, geformuleerd zijn binnen je organisatie.

De Dynamic Collaboration App helpt je om meer in detail te objectiveren welke antwoorden er in je organisatie of team reeds, vaak impliciet, gegroeid zijn.

Ontdek de grondoorzaken

De kernvragen vormen de opstap om de grondoorzaken te onderzoeken van veel voorkomende uitdagingen in het samenwerken:

 • Het ombuigen van moeizaam lopende strategie-realisatie en vertraagde groei.
 • Het adequaat inspelen op evoluerende verwachtingen van klanten.
 • Het voorkomen van voortschrijdende siloïsering en moeizaam lopende samenwerking tussen afdelingen en departementen.
 • Het effectief realiseren van innovatie en verandering.
 • Het waarborgen dat projecten en mijlpalen tijdig en zonder herwerk worden opgeleverd.
 • Het garanderen van operationele excellentie.
 • Het ontwikkelen van leidinggevenden die de complexiteit in hun rol aankunnen.
 • Het snel en effectief beslissen op elk niveau in de organisatie.
 • Het creëren van zelfsturende winnende teams.

Ons vormingsaanbod bestaat uit hands-on aanzetten, geïntegreerde leerervaringen en diepe duiken.

Daarnaast bieden we een eendaagse Dynamic Collaboration Applicatietraining aan. Met deze opleiding kan je praktisch aan de slag met het digitale hulpmiddel. Deze opleiding wordt in principe op aanvraag georganiseerd, en aangepast aan specifieke gebruiksvragen van de deelnemers.

Alle vormingsinitiatieven kunnen aangepast worden naar specifieke bedrijfssituaties en uitdagingen. Ons uiteindelijk doel is om duurzame individuele, team en organisatieontwikkelingstrajecten te co-creëren, mét een co-creatieteam vanuit je organisatie.

Hieronder vind je het overzicht van de vormingsinitiatieven. De vormingsinitiatieven versterken elkaar, maar kunnen ook los van elkaar gevolgd worden.

De vormingssessies worden verzorgd door leden van het Dynamic Collaboration Netwerk, onder leiding van Jan De Visch.

Kalender eerste jaarhelft 2024

Maart/March
15/3 – 9-17u

Nederlands

Beter ontwerpen van eigenaarschap met behulp van de Dynamic Collaboration Applicatie Jan De Visch & Jan Beyen
20/3 – 19-21h English – online Hands-on Better aligning employees and their functions Jan De Visch & Cecil Schmitt
April
18/4 – 9-17h

English – online

Deep Dive Next-level systemic thinking tools for leaders (day 1) Jan De Visch & Andreas Bierwolf
26/4 – 9-17u Diepe Duik Bouw winnende teams, ontwikkel samenwerkingsintelligentie (dag 1) Jan De Visch & Martine Gorissen
30/4 – 9-17h

English – online

Better Design of ownership through the Dynamic Collaboration Application Jan De Visch & Cecil Schmitt
Mei/May
17/5 – 9-17u Nederlands Diepe Duik Bouw winnende teams, ontwikkel samenwerkingsintelligentie (dag 2) Jan De Visch & Martine Gorissen
22/5- 19-21h English – online Hands-on Innovation approaches that work across and for the entire organization Jan De Visch & Andreas Bierwolf
23/5 – 9-17h

English – online

Deep Dive Next-level systemic thinking tools for leaders (day 2) Jan De Visch & Andreas Bierwolf
Juni/June
6/6 – 9-17h English – online Integrated learning experience Developing collaborative intelligence Jan De Visch & Andreas Bierworf
7/6 – 9-17u Nederlands Diepe Duik Bouw winnende teams, ontwikkel samenwerkingsintelligentie (dag 3) Jan De Visch & Martine Gorissen
23/5 – 9-17h

English – online

Deep Dive Next-level systemic thinking tools for leaders (day 3) Jan De Visch & Andreas Bierwolf

Hands-on aanzetten

We merken dat er een waaier van nieuwe samenwerkingspraktijken aan het ontstaan is. In de Hands-on aanzetten belichten we telkens één praktijk. Het gemeenschappelijke in de aanpakken is dat ze thema’s aanpakken die de onderstroom van het samenwerken bepalen, en in bestaande aanpakken een verborgen vlek blijven, zoals het werken vanuit nabijgelegen ontwikkelingszones, het meenemen van de volledige context via het werken met relatieve prestatie-indicatoren, en de aandacht voor doordacht(er) handelen.

In de Hands-on aanzetten krijg je een gebald zicht op de praktijk en bespreken we met elkaar hoe je deze praktijk in je eigen organisatie kan toepassen.

De sessies worden telkens ’s avonds georganiseerd, van 19u tot 21u.

De prijs per hands-on sessie bedraagt 80 Euro (excl. BTW). De sessies gaan online door.

Geïntegreerde leerervaringen

In de geïntegreerde leerervaringen nemen we je toepassingsgericht mee in datgene wat zich afspeelt op het kruispunt van twee hoekstenen in de Dynamic Collaboration aanpak.

Een proactieve besluitvorming en betrokkenheid ontstaat wanneer heldere opdrachtstelling spoort  met overeenstemmende besluitvorming van individuele medewerkers.  Dit leidt leidt tot individuele flow. Dit laatste is een situatie waar medewerkers optimaal productief zijn en energie halen uit het werk. Je vermijdt er burn-out en bore-out.

Een cultuur die verbindend werkt ontstaat wanneer autonome besluitvorming gepaard gaat met integratiemechanismen waarbij verschillen in perspectieven met elkaar verweven worden. Dit leidt niet enkel tot een verbinding van medewerkers met het grotere geheel van de strategie maar ook tot een sterkere onderlinge verbinding en samendenkwerken. Je vermijdt er siloïsering en vervreemding van medewerkers.

Processen en systemen die leiden tot leren ontstaan op het snijpunt van de integratiemechanismen met de opdrachtstelling. Dit leidt tot operationele excellentie, klantgerichtheid en vernieuwing. Je vermijdt dat systemen té veel op registratie gericht zijn, te gefragmenteerd worden vormgegeven en verlammend gaan werken. Je evolueert van eilandjes naar een genetwerkte vorm van samenwerking.

Je kan je inschrijven voor de drie dagen, of voor iedere dag afzonderlijk. De prijs per dag bedraagt 300 Euro (excl. BTW). De Nederlandstalige sessies gaan fysisch door. De Engelstalige sessies worden online verzorgd.

Als deelnemer leer je:

 • Keuzes te maken in het geheel van prestatie-indicatoren om tot onderling leren te komen.
 • Strategieën en processen om tot effectievere prioritering, informatiedeling, rolafspraken en strategie-realisatie te komen.
 • Processen en meta-processen om project- en programmawerking effectiever vorm te geven: besluitvormingsmechanismen.
 • Bewuster om te gaan met de samenstelling van (potentieel winnende) teams: kiezen van projecttrekkers, -sponsors en besluitvormingsmechanismen.

Schrijf je gemakkelijk in via Paypal of stuur een mail met vermelding van de sessies waarin je geïnteresseerd bent naar jan@connecttransform.be

Diepe duiken – programma’s

De diepe duiken vertrekken telkens van één van de hoekstenen van de Dynamic Collaboration aanpak, namelijk besluitvorming, ontwerp van werk en teamdynamieken. Het zijn driedaagse programma’s waarin we een unieke verbinding maken tussen het beste wetenschappelijke onderzoek rond de thema’s en de ontluikende praktijken in organisaties.

De diepe duiken zijn driedaagse programma’s die zich richten naar senior managers en systemische organisatieontwikkelingsbegeleiders die geconfronteerd worden met de grenzen van hun eigen benadering en die hun eigen invalshoeken willen verrijken. De diepe duiken zijn immers zo ontworpen dat ze bestaande kaders en toolkits versterken. Elke Diepe Duik brengt immers een verborgen dimensies aan het licht en er een aan gekoppeld complementair interventieproces. Hierdoor kan je de aangereikte inzichten verweven in je eigen benadering.

De diepe duiken bestaan telkens uit drie dagen die gespreid in de tijd worden gegeven. De deelnameprijs per diepe duik bedraagt 900 Euro (excl. BTW). De Nederlandstalige sessies gaan fysisch door. Het Engelstalige programma wordt digitaal verzorgd.

Dynamic Collaboration Application Training

De Dynamic Collaboration Applicatietraining stelt je in staat om met de digitale toepassing aan de slag te gaan.

De applicatie bestaat uit twee basismodules: een verhaallijngenerator en een waardenspiegel. Op basis kan je volgende verslagen genereren:

 • Een individuele waardenspiegel: dit verslag vormt de basis om een individueel ontwikkelplan op te maken.
 • Beschrijving van de essentie van een rol: op basis van dit verslag kan je een zeer gerichte dialoog aangaan over functie- en rolinvulling. De beschrijvingen kunnen eveneens als basis voor arbeidsmarktcommunicatie worden gebruikt.
 • Een individueel in-flow verslag: dit verslag geeft aan of een medewerker in-flow zit en wat gedaan kan worden om deze flow te behouden of te herstellen.
 • Een team waardenspiegel: dit verslag vormt de basis voor een team ontwikkelingsplan.
 • Een teamdynamiek scan: dit verslag verheldert hoe een team (al dan niet) tot integratie komt en hoe je de integratiecapabiliteit kan versterken.
 • Een opbouw van verantwoordelijkheden scan: dit verslag geeft een overzicht van de kwaliteit van de relaties tussen opdrachtstellingen (functies/rollen): waar er overlappingen en waar er te grote functie/rol afstanden zijn. Het vormt de basis voor het laten evolueren van het organisatieopzet.

Na de applicatietraining verwerf je een licentie en kan je de digitale toepassing gedurende één maand gratis gebruiken.

De Dynamic Collaboration Applicatietraining neemt één dag in beslag en wordt op aanvraag georganiseerd voor specifieke organisaties en consulting netwerken. De opleiding wordt dan aangepast aan de specifieke noden van de deel nemers. De dagprijs bedraagt 2000 Euro (excl. BTW) gedeeld door het aantal deelnemers. Het aantal deelnemers is beperkt tot 5.

Als deelnemer leer je:

 • Hoe je de kwaliteit van je organisatiestructuur kan objectiveren en opdrachtstellingen (functies/rollen) bijdragegericht kan definiëren,
 • Hoe je perspectiefinname van medewerkers kan inschatten en als basis gebruiken voor ontwikkelingsgerichte coaching,
 • Hoe je teamdynamieken bespreekbaar maakt.
 • Hoe je de diversiteit van verslagen integreert in individuele-, team- en organisatieontwikkelingsaanpakken, met de er aan verbonden processen.
 • Hoe je het geheel aan instrumenten als basis kan gebruiken voor de ontwikkeling van een nieuwe generatie van Human Capital praktijken (naar het matchen van medewerkers met opdrachtstellingen, het ontwikkelen van leerpaden, het bouwen van winnende teams, en de vormgeving van performance managementsystemen).

Schrijf je gemakkelijk in via Paypal of stuur een mail met vermelding van de sessies waarin je geïnteresseerd bent naar jan@connecttransform.be