26/04, 17/05, en 07/06/2024 – Deep Dive – 9-17u

Deep Dive – Bouw winnende teams, ontwikkel samenwerkingsintelligentie (Nl)

Winnende teams vertonen vaak een aantal kenmerken die bijdragen aan hun succes:

 • Ze delen duidelijke doelen en visie,
 • Ze onderscheiden zich door sterke communicatie,
 • Er is samenwerking en teamgeest,
 • Ze zijn flexibel en passen zich aan,
 • Er is gedeelde verantwoordelijkheid en leiderschap, gestoeld op vertrouwen en respect, en
 • Leren maakt deel uit van hun DNA.

De combinatie van deze eigenschappen maakt winnende teams veerkrachtig, productief en in staat om succesvol te presteren, zelfs in uitdagende omstandigheden.

Maar wat zijn de dynamieken waarlangs winnende teams zich ontwikkelen en tot zelfsturing komen? Op deze vraag biedt dit driedaags programma innovatieve en praktische antwoorden.

Dag één (26 april): De basis van samenwerkingsintelligentie

 • Wat is samenwerkingsintelligentie, en waarom leidt het tot winnende teams?
 • Hoe ontwerp je een winnend team: de verdeling én integratie van werk
 • Het belang van de verschillen in individuele denkruimte en het bespreekbaar maken van probleemhantering en -oplossingen
 • Diversiteit in het geven en ontvangen van feedback en het opzetten van leerprocessen die werken

Dag twee (17 mei): Het initiëren van team leerprocessen

 • Het aanpakken van dynamieken waarlangs teams hun opdracht(en) verbreden of vernauwen
 • De illusie van psychologische veiligheid, en strategieën om het uitwisselen van verschillende meningen én het constructieve conflict hanteerbaar te maken
 • De diversiteit in het team gebruiken voor het opzetten van leerprocessen
 • Verschillende soorten team leerprocessen, en hoe deze op elkaar laten inhaken
 • Tools om data gestuurde keuzes te maken bij team-ontwikkelingsprocessen: het werken binnen de nabijgelegen zone van ontwikkeling van teams
Dag drie (7 juni): Het verankeren van samenwerkingsintelligentie

 • De rol van de leider, en de toegevoegde waarde hij/zij moet leveren wanneer het team de beoogde ontwikkelingsslagen realiseert
 • Het laten evolueren van het functie- en het rolopzet
 • Het gelijktijdig blijven werken op drie sporen: knowing what, knowing how en knowing from
 • Het verrijken van projectmanagementaanpakken
 • Het Omdenkspel: een praktisch tool om werkingsintelligentie te verankeren

Door het hele programma heen zullen interactieve sessies, groepsactiviteiten, casestudies en voorbeelden uit de praktijk deelnemers helpen om de benadering te internaliseren en praktisch toe te passen binnen hun teams of organisaties.

Het programma gaat door op de kantoren van Connect & Transform in Mechelen, start om 9u en loopt tot 17u. Een middaglunch is voorzien.

Het driedaagse programma wordt begeleid door Jan de Visch, samen met Martine Gorissen.Confirm your participation/>