De App2023-04-04T12:44:25+02:00

Situering – de essentie van het samendenkwerken

De Dynamic Collaboration aanpak vertrekt vanuit drie kritische samenhangen die de kwaliteit van het samendenkwerken bepalen:

 • Het ontwerp van werk, waarbij we inzoomen op het verschil dat individuele medewerkers moeten maken én hoe je de samenhang tussen betekenisvolle opdrachtstellingen kan herdenken. Onze systemische benadering legt de organisatie structuur patronen bloot waarlangs effectieve strategie-realisatie verloopt en is complementair aan functionele, resultaatsgerichte omlijningen van functies en rollen.
 • De individuele besluitvorming van medewerkers, waarbij de aandacht vooral uitgaat naar de individuele perspectiefinname van waaruit men opdrachtstellingen herinterpreteert en de mate waarin dit de kwaliteit van doordachte actie beïnvloedt. De inzichten en praktijken zijn gebaseerd op recente inzichten in hoe probleemhantering en motivationele velden evolueren doorheen de levensloop. Deze benadering is complementair aan de op competentie- en skills gerichte invalshoeken.
 • De teamdynamieken, waarbij we kijken naar het op elkaar inhaken van overlegvormen en hoe teams omgaan met het integreren van de diversiteit in invalshoeken. We gaan er van uit dat er in ieder georganiseerd samenwerkingsverband verschillende elkaar versterkende dialoogruimtes nodig zijn. Deze benadering is complementair aan kaders die teamwerking bekijken vanuit complementaire stijlen en rollen.

De figuur schetst de drie kernvragen vanuit de Dynamic Collaboration aanpak.

De App

Maakt de kwaliteit van samenwerking transparant, vanuit de samenhang tussen werk ontwerp, besluitvorming van medewerkers en teamdynamieken. De resultaten helpen je om de grondoorzaken te begrijpen van kwaliteitsproblemen, moeilijke strategie vertaling doorheen de organisatie, gebrek aan wendbaarheid of uitblijvende resultaten van innovatie initiatieven.

De Dynamic Collaboration Applicatie stelt je in staat om de kwaliteit van het doordachte handelen te meten, zowel op individueel als op team niveau. De applicatie is ontwikkeld met steun van het Agentschap Innovatie en Ondernemen (Vlaio) en wordt op dit moment al in meer dan 20 bedrijven gebruikt om gerichtere veranderkundige interventies te ontwikkelen. Deze interventies gaan van het herdenken van diverse deelprocessen binnen hun human capital waardeketen (van werving- en selectie, onboarding, vorming, en performance management) tot het herdenken van aanpakken om tot betere teamwerking of team overschrijdende samenwerking te komen (in projectwerking, in het verhogen van business agility, en in het realiseren van transitie naar nieuwe operationele en zakelijke modellen).

Je kan, zowel als bedrijf of als consultant, aan de slag met de applicatie na één opleidingsdag.  Zie de dynamic collaboration academy kalender voor de open dagen. Wanneer je een opleiding binnen je bedrijf wenst, dan wordt deze telkens aangepast aan je bedrijfsspecifieke vraagstukken en uitdagingen.

Twee modules: (1) Het herdenken van functies en rollen (Verhaallijngenerator), en (2) het meten van breedte en diepte van perspectiefinname (Waardenspiegel)

De Verhaallijngenerator: Stelt je in staat om zeer scherp te krijgen hoe het werk reëel georganiseerd is, en hoe het beter kan.

 • Vat de essentie van het werk in een verhaallijn
  • Voor welke kernprocessen is een functie- of rolhouder verantwoordelijk?
  • Welke is de kwaliteit van de huidige organisatie, en met welke toekomstige organisatie (functie- en/of rol ontwerp) kunnen significante verbeteringen in strategie uitvoering en duurzame ontwikkeling worden gerealiseerd?
  • Met welke functie- en rolbeschrijvingen trek ik de gewenste medewerkers aan?
 • Legt de (in)coherentie tussen vier sleutelverantwoordelijkheden bloot:
  • Welk verschil moet ik maken voor klanten en belanghebbenden?
  • Welk verschil moet ik maken bij verbetering & innovatie?
  • Welk verschil moet ik maken bij het beheren van middelen?
  • Welk verschil moet ik maken op het gebied van planning & coördinatie?
 • Duidt het samenspel tussen rollen: overlappingen en afstanden
  • Welk besluitvormingsmandaat heeft de rol/functiehouder?
  • Hoe wederzijds versterkend is de samenhang tussen verschillende functies/rollen?
  • Welke kwaliteit van dialoog en besluitvorming kan je verwachten, zowel horizontaal als binnen rapporteringsrelaties?

De Waardenspiegel: Hoe rol/functiehouders hun rol interpreteren (gezichtspunt van de rolhouder)

 • Objectiveert de denkruimte van rol/functiehouders en hoe deze beslissingen nemen
  • Beweegredenen – motivationeel spectrum
   • Vanuit welk gezichtspunten interpreteer iemand wat hij/zij voor wie moet doen?
   • Hoe geeft en ontvangt iemand feedback, en ligt dit in lijn met de bijdrage die van hem/haar verwacht wordt?
   • Wat zijn iemands sterktes, valkuilen, en kernuitdagingen, vanuit een levensloop-ontwikkelingsperspectief?
  • Probleemhantering
   • Vanuit welk gezichtspunt schept iemand keuzemogelijkheden?
   • Wat soort eigenaarschap pakt iemand wel of niet op?
   • Waar ligt iemands nabijgelegen ontwikkelingszone?
 • Objectiveert de diversiteit van perspectiefinnames in samenwerking
  • In welke mate dragen de samendenk patronen in de samenwerking bij tot het wél of niet halen van doelstellingen?
  • Op welke manier kan men komen tot kwalitatievere, meer omvattende besluitvorming?
  • Welk niveau van zelfsturing kan je verwachten van een team, en hoe kan je dat verhogen?

Wat de App mogelijk maakt

De App

 • versterkt ‘samen begrijpen en handelen’ (samenwerkingsintelligentie) in transformatie processen, zowel op individueel, team- als organisatieniveau, leidend tot het integratiever opnemen van eigenaarschap op alle niveaus.
 • laat toe om de waardecreatie in een bedrijf te stroomlijnen en te versterken (betere strategie realisatie), zichtbaar in resultaatsontwikkeling binnen de zes maanden.
 • ondersteunt het herdenken van sleutelprocessen binnen de human capital waardeketen, waardoor je een bewustere ontwikkelingsgerichte organisatie creëert.

Dynamisch samenwerken

Wat is het?

 • Dynamisch samenwerken gebeurt wanneer er een opwaartse beweging groeit in teams, die samenwerkingsintelligentie versterkt.
 • Een opwaartse beweging, dit betekent dat het team denkt en beslist vanuit het meest omvattende perspectief, ontstaat door een combinatie van drie interventielijnen.
  • Het ontwikkelen van denkkracht (perspectiefinname) en het loslaten van het ego (motivationeel script) (individu)
  • Het creëren van wederzijds versterkende overlegstructuren, via het laten evolueren van vergaderopzetten en  besluitvormingsprocessen (team)
  • Het herontwerpen van de relaties tussen functies en rollen (organisatie)

Hoe ontstaat het?

 • Door het verbeteren van de kwaliteit van zowel de onderlinge als de innerlijke dialoog.

In de onderlinge dialoog staat de integratie van de verhaallijnen in vijf sleutelgesprekken centraal.

In de innerlijke dialoog wordt de ontwikkeling van tweezijdig luisteren beoogd, namelijk zowel vanuit het gezichtspunt van de andere als vanuit dat van jezelf: het maakt de verhaallijn voor iedereen persoonlijk waar.

Vijf gesprekken

Tweezijdig luisteren

Academy

DC Academy – The Future of Cross-divisional Decision Making

18/10/2023 - Hands-on - 19-21h CET The Future of Cross-divisional Decision Making This hands-on session discusses how to approach cross-divisional projects and programs working more effectively. Here, we start from observations from cognitive psychology research, namely that people evolve: - From an egocentric worldview to a more social and systemic perspective. - Towards an increasing degree of critical thinking. - Towards an increasing awareness of conscious interdependence and responsibility. - Towards a broadening of their [...]

DC Academy – Hoe bouw je een toekomstbestendige organisatiestructuur?

24/10, 21/11, 12/12 - Diepe Duik - 9-17u Hoe bouw je een toekomstbestendige organisatiestructuur? Alles om je organisatiestructuur effectiever in te richten: kaders, concrete tools, en transitiepraktijken.   Dit programma zal je kijk op organiseren voor altijd veranderen. Het geeft je de handvaten om effectievere organisatiestructuren te bouwen. Effectievere organisatiestructuren zijn wendbaar, vergemakkelijken transversale samenwerking, en versterken het eigenaarschap op elk niveau in een organisatie. Als deelnemer leer je: Hoe je de vijf organisatie-ontwerpprincipes in [...]

DC Academy – The Future of Multi-stakeholder Dialogue

22/11/2023 - Hands-on - 19-21h CET The Future of Multi-stakeholder Dialogue  The future of many companies depends on how they can build ecosystemic collaborations. Open innovation, circularity, and reverse logistics are just a few examples where building collaboration must be realized between parties with often divergent goals, perspectives, and interests. Working from one shared mission, vision, and strategy is very difficult. A layered decision-making process and governance also often intrude. How can you build trust? [...]

DC Academy – Next-level systemische denktools voor leidinggevenden: faciliteer meer geïntegreerde besluitvorming

29/09,  20/10, 17/11/2023 - Diepe Duik - 9-17 u Next-level systemische denktools voor leidinggevenden: faciliteer meer geïntegreerde besluitvorming Dit programma is ontworpen om leidinggevenden te ondersteunen in cruciale leiderschapstransities, namelijk deze die te maken hebben met enerzijds de noodzaak om breder te denken en te beslissen en anderzijds het loslaten van het ego en van hieruit sterkere verbindingen te realiseren in samenwerking.  Het programma reikt de basis aan met teams samen denkend samen te werken. [...]

DC Academy – De toekomst van leiderschapsontwikkeling

20/09/2023 - Hands-on - 19-21u De toekomst van leiderschapsontwikkeling Deze hands-on sessie neemt je mee de shift in leidinggeven die nodig is om als bedrijf de duurzaamheidsdoelstellingen te halen die voortvloeien uit de evoluerende regulatorische kaders. Meer specifiek zoomen we in op vijf shifts in denken: Van een lineaire naar een circulaire economie; Van winstmaximalisatie naar waardecreatie; Van korte-termijn denken naar lange-termijn visie; Van hiërarchie naar samenwerking; en Van reactief naar proactief. In deze sessie [...]

Dynamic Collaboration Applicatietraining

Dynamic Collaboration Applicatie Training De Dynamic Collaboration Applicatietraining stelt je in staat om met de digitale toepassing aan de slag te gaan. De applicatie wordt momenteel door meer dan 25 bedrijven gebruikt in een verscheidenheid aan programma's die gericht zijn op: het ontwikkelen van een lerende organisatie, het oplossen van cross functionele spanningen, het optimaliseren van  strategie uitvoering, het herdenken van prestatiemanagement, het verbeteren van innovatiemanagement, het optimaliseren van operationele excellentie, het creëren [...]

Onze klanten

Elk op zoek naar een beter inspelen op snelle veranderingen in hun omgeving.

Wie wij zijn

Een netwerk van ervaren multidisciplinaire professionals die zich verbonden voelen door de droom om betere werkplekken te creëren.

Dynamic Collaboration is eveneens een netwerk dat zich richt op het begeleiden van samenwerkingsverbanden in hun transitie naar een meer humane werking, en waarbij wordt ingezet op het bewust ontwikkelingsgericht interveniëren, waarbij  individuele, team, organisatie-, en maatschappelijke ontwikkelingen op één lijn worden gebracht

Volgende enthousiaste Dynamic Collaboration Netwerk Consultants maken gebruik van de Dynamic Collaboration Applicatie, en staan klaar om je te ondersteunen in je organisatieontwikkelingsaanpak (in alfabetische volgorde):

Volgende klanten zijn lid van het Dynamic Collaboration Netwerk en denken actief mee met de verdere ontwikkeling van de Applicatie:

Met volgende collega’s hebben we een ecosystemisch samenwerkingsverband. Vanuit hun specialisatie dragen zijn bij aan facetten van de werking:

De kern van onze aanpak, schematisch voorgesteld:

Contacteer ons

“Hun demo heeft mijn blik geopend”
“Hier maak ik écht het verschil mee”

> terugkerende reactie bij klanten en partner consultants

Dynamic Collaboration

A Connect & Transform Brand
Koningin Astridlaan 144
2800 Mechelen
Tel 0478 31 24 24
jan@connecttransform.be

Formulier

  Ga naar de bovenkant