20/09/2023 – Hands-on – 19-21u

De toekomst van leiderschapsontwikkeling

Deze hands-on sessie neemt je mee de shift in leidinggeven die nodig is om als bedrijf de duurzaamheidsdoelstellingen te halen die voortvloeien uit de evoluerende regulatorische kaders.

Meer specifiek zoomen we in op vijf shifts in denken:

  • Van een lineaire naar een circulaire economie;
  • Van winstmaximalisatie naar waardecreatie;
  • Van korte-termijn denken naar lange-termijn visie;
  • Van hiërarchie naar samenwerking; en
  • Van reactief naar proactief.

In deze sessie onderzoeken we hoe ontwikkelingstrajecten naar senior leidinggevende functies betrokkenen hierop voorbereiden.

We zullen inzoomen op drie soorten denken:

  • Het operationeel procesdenken dat samenhangt met het de noodzaak om technologieën en processen over de hele keten te herdenken. Dit vergt een loskomen van het pure logisch-analytische redeneren. Dit betekent dat dat een systemisch denken in de plaats komt waarin men dialoog stimuleert over het bredere plaatje, de dynamieken die zich afspelen, en de samenhangen en interafhankelijkheden. Dit is het soort denken dat waarborgt dat de operationele investeringen hun beloftes zullen inlossen.
  • Het doorbraakdenken dat samenhangt met de nieuwe product-, dienst-, markt- en technologiecombinaties die de basis zullen vormen voor de nieuwe winstgevendheid. Het is een proactief nadenken over duurzaamheidsscenario’s en het toekomstige zakelijke model. Dit toekomstdenken vereist dat men met meer diepgang het grotere geheel kan inschatten, er patronen en scenario’s in kan onderscheiden, structuren in samenhangen kan duiden en het potentieel kan benoemen in de zaken die huidige operationele processen onder druk zetten. Dit is het soort denken dat waarborgt dat kapitaalsinvesteringen hun beloftes zullen inlossen.
  • Het ecosystemisch netwerkdenken dat samenhangt met de ontluikende samenwerkingsverbanden en partnerschappen tussen bedrijven, onderzoeksinstellingen en belanghebbenden. Het vergt een denken in grotere systemen, in expliciete én impliciete ontwikkelingen en verschuivende kenniscreatie, in het bouwen van gemeenschappelijke grond en in manieren waarop in het geheel van veranderingen de eigen identiteit behouden kan blijven. Dit is het soort denken dat waarborgt dat er gezamenlijke maatschappelijke waardecreatie optreedt.

In deze hands-on sessie reiken we een complementair kader aan dat je in staat stelt om lopende leiderschapsontwikkelingstrajecten te verrijken en leidinggevenden beter laat omgaan met de toenemende complexiteit.

Het individuele deelnamebedrag bedraagt 80 Euro (excl. BTW). Je kan dit bedrag overschrijven via PayPall. Op deze manier bevestig je meteen ook je inschrijving.


Choose your hands-on session