De App2023-04-04T12:44:25+02:00

Situering – de essentie van het samendenkwerken

De Dynamic Collaboration aanpak vertrekt vanuit drie kritische samenhangen die de kwaliteit van het samendenkwerken bepalen:

 • Het ontwerp van werk, waarbij we inzoomen op het verschil dat individuele medewerkers moeten maken én hoe je de samenhang tussen betekenisvolle opdrachtstellingen kan herdenken. Onze systemische benadering legt de organisatie structuur patronen bloot waarlangs effectieve strategie-realisatie verloopt en is complementair aan functionele, resultaatsgerichte omlijningen van functies en rollen.
 • De individuele besluitvorming van medewerkers, waarbij de aandacht vooral uitgaat naar de individuele perspectiefinname van waaruit men opdrachtstellingen herinterpreteert en de mate waarin dit de kwaliteit van doordachte actie beïnvloedt. De inzichten en praktijken zijn gebaseerd op recente inzichten in hoe probleemhantering en motivationele velden evolueren doorheen de levensloop. Deze benadering is complementair aan de op competentie- en skills gerichte invalshoeken.
 • De teamdynamieken, waarbij we kijken naar het op elkaar inhaken van overlegvormen en hoe teams omgaan met het integreren van de diversiteit in invalshoeken. We gaan er van uit dat er in ieder georganiseerd samenwerkingsverband verschillende elkaar versterkende dialoogruimtes nodig zijn. Deze benadering is complementair aan kaders die teamwerking bekijken vanuit complementaire stijlen en rollen.

De figuur schetst de drie kernvragen vanuit de Dynamic Collaboration aanpak.

De App

Maakt de kwaliteit van samenwerking transparant, vanuit de samenhang tussen werk ontwerp, besluitvorming van medewerkers en teamdynamieken. De resultaten helpen je om de grondoorzaken te begrijpen van kwaliteitsproblemen, moeilijke strategie vertaling doorheen de organisatie, gebrek aan wendbaarheid of uitblijvende resultaten van innovatie initiatieven.

De Dynamic Collaboration Applicatie stelt je in staat om de kwaliteit van het doordachte handelen te meten, zowel op individueel als op team niveau. De applicatie is ontwikkeld met steun van het Agentschap Innovatie en Ondernemen (Vlaio) en wordt op dit moment al in meer dan 20 bedrijven gebruikt om gerichtere veranderkundige interventies te ontwikkelen. Deze interventies gaan van het herdenken van diverse deelprocessen binnen hun human capital waardeketen (van werving- en selectie, onboarding, vorming, en performance management) tot het herdenken van aanpakken om tot betere teamwerking of team overschrijdende samenwerking te komen (in projectwerking, in het verhogen van business agility, en in het realiseren van transitie naar nieuwe operationele en zakelijke modellen).

Je kan, zowel als bedrijf of als consultant, aan de slag met de applicatie na één opleidingsdag.  Zie de dynamic collaboration academy kalender voor de open dagen. Wanneer je een opleiding binnen je bedrijf wenst, dan wordt deze telkens aangepast aan je bedrijfsspecifieke vraagstukken en uitdagingen.

Twee modules: (1) Het herdenken van functies en rollen (Verhaallijngenerator), en (2) het meten van breedte en diepte van perspectiefinname (Waardenspiegel)

De Verhaallijngenerator: Stelt je in staat om zeer scherp te krijgen hoe het werk reëel georganiseerd is, en hoe het beter kan.

 • Vat de essentie van het werk in een verhaallijn
  • Voor welke kernprocessen is een functie- of rolhouder verantwoordelijk?
  • Welke is de kwaliteit van de huidige organisatie, en met welke toekomstige organisatie (functie- en/of rol ontwerp) kunnen significante verbeteringen in strategie uitvoering en duurzame ontwikkeling worden gerealiseerd?
  • Met welke functie- en rolbeschrijvingen trek ik de gewenste medewerkers aan?
 • Legt de (in)coherentie tussen vier sleutelverantwoordelijkheden bloot:
  • Welk verschil moet ik maken voor klanten en belanghebbenden?
  • Welk verschil moet ik maken bij verbetering & innovatie?
  • Welk verschil moet ik maken bij het beheren van middelen?
  • Welk verschil moet ik maken op het gebied van planning & coördinatie?
 • Duidt het samenspel tussen rollen: overlappingen en afstanden
  • Welk besluitvormingsmandaat heeft de rol/functiehouder?
  • Hoe wederzijds versterkend is de samenhang tussen verschillende functies/rollen?
  • Welke kwaliteit van dialoog en besluitvorming kan je verwachten, zowel horizontaal als binnen rapporteringsrelaties?

De Waardenspiegel: Hoe rol/functiehouders hun rol interpreteren (gezichtspunt van de rolhouder)

 • Objectiveert de denkruimte van rol/functiehouders en hoe deze beslissingen nemen
  • Beweegredenen – motivationeel spectrum
   • Vanuit welk gezichtspunten interpreteer iemand wat hij/zij voor wie moet doen?
   • Hoe geeft en ontvangt iemand feedback, en ligt dit in lijn met de bijdrage die van hem/haar verwacht wordt?
   • Wat zijn iemands sterktes, valkuilen, en kernuitdagingen, vanuit een levensloop-ontwikkelingsperspectief?
  • Probleemhantering
   • Vanuit welk gezichtspunt schept iemand keuzemogelijkheden?
   • Wat soort eigenaarschap pakt iemand wel of niet op?
   • Waar ligt iemands nabijgelegen ontwikkelingszone?
 • Objectiveert de diversiteit van perspectiefinnames in samenwerking
  • In welke mate dragen de samendenk patronen in de samenwerking bij tot het wél of niet halen van doelstellingen?
  • Op welke manier kan men komen tot kwalitatievere, meer omvattende besluitvorming?
  • Welk niveau van zelfsturing kan je verwachten van een team, en hoe kan je dat verhogen?

Wat de App mogelijk maakt

De App

 • versterkt ‘samen begrijpen en handelen’ (samenwerkingsintelligentie) in transformatie processen, zowel op individueel, team- als organisatieniveau, leidend tot het integratiever opnemen van eigenaarschap op alle niveaus.
 • laat toe om de waardecreatie in een bedrijf te stroomlijnen en te versterken (betere strategie realisatie), zichtbaar in resultaatsontwikkeling binnen de zes maanden.
 • ondersteunt het herdenken van sleutelprocessen binnen de human capital waardeketen, waardoor je een bewustere ontwikkelingsgerichte organisatie creëert.

Dynamisch samenwerken

Wat is het?

 • Dynamisch samenwerken gebeurt wanneer er een opwaartse beweging groeit in teams, die samenwerkingsintelligentie versterkt.
 • Een opwaartse beweging, dit betekent dat het team denkt en beslist vanuit het meest omvattende perspectief, ontstaat door een combinatie van drie interventielijnen.
  • Het ontwikkelen van denkkracht (perspectiefinname) en het loslaten van het ego (motivationeel script) (individu)
  • Het creëren van wederzijds versterkende overlegstructuren, via het laten evolueren van vergaderopzetten en  besluitvormingsprocessen (team)
  • Het herontwerpen van de relaties tussen functies en rollen (organisatie)

Hoe ontstaat het?

 • Door het verbeteren van de kwaliteit van zowel de onderlinge als de innerlijke dialoog.

In de onderlinge dialoog staat de integratie van de verhaallijnen in vijf sleutelgesprekken centraal.

In de innerlijke dialoog wordt de ontwikkeling van tweezijdig luisteren beoogd, namelijk zowel vanuit het gezichtspunt van de andere als vanuit dat van jezelf: het maakt de verhaallijn voor iedereen persoonlijk waar.

Vijf gesprekken

Tweezijdig luisteren

Academy

Dynamic Collaboration Academy

Dynamic Collaboration Academy. Praktische benaderingen om beter om te gaan met complexiteit. Baanbrekende introducties in hoe je medewerkers anders kunt leren samen denken en handelen. Door Jan De Visch en Maarten Van Damme.

Geen samenwerken zonder samendenken

Geen samenwerken zonder samendenken   In dit Nederlandstalig boek vat Jan De Visch de essentie van dynamisch samenwerken samen. Jan creëert op een speelse manier een blikwisseling en laat je drie verborgen dimensies ontdekken in het creëren van winnende teams. Het zijn drie bewegingen die je kan onderscheiden in de ontwikkeling van samenwerkingsintelligentie. De toepassing ervan leidt tot versterken van eigenaarschap, verhogen van betrokkenheid en productiviteit, effectievere vertaling van strategie in uitvoeringsexcellentie, en succesvollere realisatie [...]

FutureFit Labs

FutureFit Labs   FutureFitLABs zijn transformatieve leerervaringen met collega leidinggevenden waarbij je je organisatie voorbereidt op de toekomst van werk. FutureFitLABs integreren meer dan 30 jaar onderzoek naar nieuwe wijzen waarlangs je medewerkers, teams en organisaties kan ontwikkelen. Ze brengen bedrijven samen in een leertraject dat gespreid wordt over negen maanden. Hierin delen ze hun ervaringen in pilootprojecten en co creëren samen volgende stappen op een pad naar duurzame groei. De begeleiders van de FutureFitLABs [...]

Samendenkwerkscan

Samendenkwerkscan De kracht van reflectie komt in het zakenleven steeds meer centraal te staan. Bill Gates heeft zijn ‘think weeks’. In bijna alle nieuwe organisatievormen vormen retro’s een vast onderdeel van het samenwerken. Het zijn voorbeelden van hoe bedrijven leerprocessen stimuleren. Het samen denken is echter verweven in een grote verscheidenheid van praktijken. Het is een essentiële bouwsteen voor wendbare en duurzame groei. Het samendenkwerken bepaalt hoe adequaat je inspeelt op je omgeving. Onvoldoende aandacht [...]

Onze klanten

Elk op zoek naar een beter inspelen op snelle veranderingen in hun omgeving.

Wie wij zijn

Een netwerk van ervaren multidisciplinaire professionals die zich verbonden voelen door de droom om betere werkplekken te creëren.

Dynamic Collaboration is eveneens een netwerk dat zich richt op het begeleiden van samenwerkingsverbanden in hun transitie naar een meer humane werking, en waarbij wordt ingezet op het bewust ontwikkelingsgericht interveniëren, waarbij  individuele, team, organisatie-, en maatschappelijke ontwikkelingen op één lijn worden gebracht

Volgende enthousiaste Dynamic Collaboration Netwerk Consultants maken gebruik van de Dynamic Collaboration Applicatie, en staan klaar om je te ondersteunen in je organisatieontwikkelingsaanpak (in alfabetische volgorde):

Volgende klanten zijn lid van het Dynamic Collaboration Netwerk en denken actief mee met de verdere ontwikkeling van de Applicatie:

Met volgende collega’s hebben we een ecosystemisch samenwerkingsverband. Vanuit hun specialisatie dragen zijn bij aan facetten van de werking:

De kern van onze aanpak, schematisch voorgesteld:

Contacteer ons

“Hun demo heeft mijn blik geopend”
“Hier maak ik écht het verschil mee”

> terugkerende reactie bij klanten en partner consultants

Dynamic Collaboration

A Connect & Transform Brand
Koningin Astridlaan 144
2800 Mechelen
Tel 0478 31 24 24
jan@connecttransform.be

Formulier

  Ga naar de bovenkant