FutureFit Labs

 

FutureFitLABs zijn transformatieve leerervaringen met collega leidinggevenden waarbij je je organisatie voorbereidt op de toekomst van werk.

FutureFitLABs integreren meer dan 30 jaar onderzoek naar nieuwe wijzen waarlangs je medewerkers, teams en organisaties kan ontwikkelen. Ze brengen bedrijven samen in een leertraject dat gespreid wordt over negen maanden. Hierin delen ze hun ervaringen in pilootprojecten en co creëren samen volgende stappen op een pad naar duurzame groei.

De begeleiders van de FutureFitLABs vertrekken van een metaperspectief op ontwikkeling en organisatie. Ze zijn er zich van bewust dat de wereld steeds complexer en onzekerder wordt, en dat de bedrijfsmodellen van gisteren niet langer geschikt om met de huidige disrupties om te gaan. Het zijn toonaangevende consultants die weten dat er nieuwe manieren nodig zijn om waarde voor de organisatie en de samenleving te creëren – en dat het niet eenvoudig is om een pad naar succes uit te stippelen.

De FutureFitLab aanpak vertrekt van het onderzoeken van de samenhang tussen hoe je werk organiseert, hoe medewerkers die op verschillende niveaus anders interpreteren en hoe teams omgaan met verschillen in perspectiefinname. Het is een aanpak gebaseerd op de Dynamic Collaboration invalshoek die je kan verweven in alle bestaande aanpakken van verandering, en hierdoor de kracht ervan versterken. De aanpak leidt tot het …

  • …versnellen van leerprocessen op alle niveaus;
  • …versterken van multidisciplinair samenwerken;
  • …verhogen van wendbaarheid en proactiviteit;

 

Maak je bedrijf klaar voor de toekomst

Overweeg de Samedenkwerkscan die je een eerste beeld geeft van je nabijgelegen zone van ontwikkeling. Dit zijn de thema’s die, indien aangepakt, je capaciteiten als organisatie meteen verdiept.

Sluit je aan bij een cohort van maximaal zes bedrijven die in 9 halve dag sessies hun ervaringen uit te wisselen, elkaar inspireren en samen experimenten naar de toekomst van werk opzetten. Volgende  rode draden lopen doorheen de sessies:

  • Het nagaan hoe ze hun organisatie als complexe systeem beter kunnen hanteren;
  • Het begrijpen hoe spanningsvelden in harmonie beter kan managen;
  • Het toepassen hoe diep denken leidt tot wendbare oplossingen voor complexe problemen.
  • Het uitwisselen hoe gecreëerde randvoorwaarden tot een synchrone ontwikkeling van medewerkers, teams en organisaties leiden.

In een wereld van snelle veranderingen en exponentiële technologieën zullen we allemaal “continue leerlingen” moeten zijn en de manier waarop we leren moeten veranderen. De helft van de sessies zullen online doorgaan, de andere helft fysisch. Om de leerervaring te maximaliseren beperken we de groep tot 6 deelnemende bedrijven. Het ideaal is dat je met twee deelnemers per bedrijf aansluit.