De App2024-01-10T11:26:54+01:00

Wat? Individuele, team en organisatieontwikkelingskeuzes maken op basis van gegevens

Herdenk

In snel evoluerende omgevingen worden bedrijven gedwongen om hun samenwerkingsmodel voortdurend aan te passen. Deze evolutie vraagt om een flexibele benadering van organisatieontwikkeling.

Je organisatie- ontwikkeling

Functies, samenwerkingsprocessen en governancestructuren veranderen nu sneller dan ooit tevoren. Veel problemen kunnen worden voorkomen door de interventies af te stemmen op wat binnen het bereik ligt van de betrokken partijen. Dit vormt de basis voor doordachte initiatieven op het gebied van individuele, team- en organisatieontwikkeling.

Op basis van mogelijkheden

De applicatie verruimt je keuzemogelijkheden. Het stelt vast hoe samenwerking functioneert, welk potentieel er is en welke beperkingen moeten worden overwonnen. Hierdoor kan je je aanpassen aan de nieuwe realiteiten waarmee je wordt geconfronteerd.

En een specifieke focus

De Dynamic Collaboration applicatie richt zich specifiek op het (her)ontwerpen van werkprocessen, het optimaliseren van individuele besluitvorming op alle niveaus binnen de organisatie en het verbeteren van teamwerk.

De figuur schetst de drie kernvragen vanuit de Dynamic Collaboration aanpak.

De App

De applicatie biedt helderheid over de kwaliteit van samenwerking door de onderlinge verbanden tussen het ontwerp van werk, medewerkersbesluitvorming en teamdynamiek te belichten. De verkregen resultaten helpen bij het begrijpen van de dieperliggende oorzaken van kwaliteitsproblemen, moeilijkheden bij het vertalen van strategieën binnen de organisatie, gebrek aan flexibiliteit en het uitblijven van resultaten bij innovatie-initiatieven.

Met de Dynamic Collaboration Applicatie kun je

 • functies en rollen herdefiniëren om zo de waardecreatie te maximaliseren.
 • begrijpen hoe individuele medewerkers hun functies of rollen interpreteren, en of ze deze nu verbreden of verengen.
 • daadwerkelijke doorbraken bewerkstelligen in de kwaliteit van de teamdialoog.

De applicatie is ontwikkeld op basis van de meest recente inzichten in de organisatie van werk en wat medewerkers reëel laat groeien.

Of je nu een bedrijf bent of een consultant, je kunt de applicatie na één opleidingsdag gebruiken.

Bekijk de agenda van de Dynamic Collaboration Academy voor de beschikbare trainingsdagen. Indien je een interne training voor je bedrijf wenst, wordt deze aangepast aan de specifieke vraagstukken en uitdagingen van jouw organisatie.

Twee modules: (1) Het herdenken van functies en rollen (Verhaallijngenerator), en (2) het meten van breedte en diepte van perspectiefinname (Waardenspiegel)

Met de Verhaallijngenerator krijg je een scherp beeld van hoe het werk momenteel georganiseerd is en hoe het verbeterd kan worden. Het draait om het volgende:

 • Samenvatten van het werk in een verhaal
 • Identificeren van de belangrijkste verantwoordelijkheden in een functie of rol
 • Onderzoeken van samenhang en tegenstrijdigheden tussen verantwoordelijkheden
 • Beoordelen hoe verschillende functies en rollen elkaar versterken (of tegenwerken)
 • Bepalen van het verschil dat gemaakt moet worden voor klanten, innovatie, middelenbeheer en planning
 • Het vaststellen van de besluitvormingsbevoegdheden per rol
 • Voorspellen van de kwaliteit van de dialoog en besluitvorming, zowel horizontaal als verticaal binnen rapportagelijnen

Met de Waardenspiegel wordt het gezichtspunt van rol- en functiehouders onderzocht:

 • Hoe ze problemen aanpakken en keuzes maken
 • Hoe zij beslissingen nemen en hun denkruimte benutten
 • Wat hun motivaties zijn en vanuit welke perspectieven ze hun opdrachten interpreteren
 • Hoe ze feedback geven en ontvangen in lijn met de verwachte bijdragen
 • Welke verantwoordelijkheden ze wel of niet op zich nemen
 • Waar hun ruimte voor groei en ontwikkeling ligt
 • Welke de diversiteit is in perspectieven in samenwerking
 • Hoe teamleden samenwerken en welke doelstellingen ze wel of niet zullen bereiken
 • Hoe teamleden tot kwalitatieve en uitgebreidere besluitvorming kunnen komen
 • Welk niveau van zelfsturing binnen een team kan worden ontwikkeld

Wat de App mogelijk maakt

Deze app verbetert de manier waarop mensen samenwerken tijdens veranderingen, op individueel, team- en organisatieniveau. Dit leidt tot een sterker gevoel van verantwoordelijkheid op alle niveaus.

Het helpt bedrijven om hun waardecreatie te verbeteren, waardoor ze binnen zes maanden betere resultaten kunnen zien en hun strategie effectiever kunnen uitvoeren.

De app ondersteunt de herziening van cruciale processen in het HR-traject, wat resulteert in een organisatie die meer gericht is op bewuste ontwikkeling.

Dynamisch samenwerken

Wat is het?

 • Dynamische samenwerking ontstaat wanneer teams groeien en samenwerkingsvaardigheden verbeteren. Deze groei, genaamd een ‘opwaartse beweging’, ontstaat door drie acties:
  1. Individuele ontwikkeling: Het vergroten van denkvermogen en het loslaten van persoonlijke belangen.
  2. Teamverbetering: Het opzetten van effectieve afstemmingen en besluitvormingsprocessen die elkaar versterken.
  3. Organisatieherontwerp: Het opnieuw vormgeven van relaties tussen functies onderling, al dan niet in combinatie met rollen.

Hoe ontstaat het?

 • Door het verbeteren van de kwaliteit van zowel de onderlinge als de innerlijke dialoog.

De gesprekken zijn gericht op het samenbrengen van de verhaallijnen en het wederzijds begrijpen van de kernverantwoordelijkheden tijdens vijf belangrijke gesprekken. Dit bevordert eigenaarschap.

In de innerlijke dialoog streven we naar tweezijdig luisteren, waarbij we zowel vanuit het perspectief van anderen als vanuit ons eigen perspectief luisteren. Dit maakt de verhaallijn persoonlijk en relevant voor iedereen.

Vijf gesprekken

Tweezijdig luisteren

Academy

Dynamic Collaboration Academy

Dynamic Collaboration Academy. Praktische benaderingen om beter om te gaan met complexiteit. Baanbrekende introducties in hoe je medewerkers anders kunt leren samen denken en handelen. Door Jan De Visch en Maarten Van Damme.

Beter ontwerpen van eigenaarschap via de Dynamic Collaboration Applicatie

Het ontwerpen van eigenaarschap via de Dynamic Collaboration Applicatie De Dynamic Collaboration Applicatie biedt een alles-in-één oplossing voor organisaties die streven naar verhoogde winstgevendheid en efficiëntie binnen hun bedrijf. Met meer dan 30 bedrijven die de applicatie gebruiken, heeft het bewezen succes in diverse programma's, waaronder: het ontwikkelen van een lerende organisatie het verbeteren van strategische uitvoering en innovatiemanagement het optimaliseren van operationele excellentie. De applicatie bestaat uit twee krachtige modules: een verhaallijngenerator [...]

Deep Dive – Bouw winnende teams, ontwikkel samenwerkingsintelligentie

26/04, 17/05, en 07/06/2024 - Deep Dive - 9-17u Deep Dive - Bouw winnende teams, ontwikkel samenwerkingsintelligentie (Nl) Winnende teams vertonen vaak een aantal kenmerken die bijdragen aan hun succes: Ze delen duidelijke doelen en visie, Ze onderscheiden zich door sterke communicatie, Er is samenwerking en teamgeest, Ze zijn flexibel en passen zich aan, Er is gedeelde verantwoordelijkheid en leiderschap, gestoeld op vertrouwen en respect, en Leren maakt deel uit van hun DNA. De combinatie [...]

Hands-on – Better aligning employees and their functions

20/03/2024 - Hands-on - 19-21h CET Better aligning employees and their functions In this cutting-edge, hands-on session, we share an unconventional approach to optimize the alignment between employees and their functions. We will practically introduce the following: The concept of employee alignment and its significance in organizational success. Highlight the impact of aligned functions on productivity, engagement, and innovation. Present recent scientific findings on the correlation between role alignment and employee satisfaction, performance, and retention. [...]

DC Academy – Next-level systemische denktools voor leidinggevenden: faciliteer meer geïntegreerde besluitvorming

18/04,  23/05, 20/06/2024 - Deep Dive - 9-17 u Next-level systemische denktools voor leidinggevenden: faciliteer meer geïntegreerde besluitvorming - WORDT IN HET ENGELS én ONLINE GEGEVEN Dit programma is ontworpen om leidinggevenden te ondersteunen in cruciale leiderschapstransities, namelijk deze die te maken hebben met enerzijds de noodzaak om breder te denken en te beslissen en anderzijds het loslaten van het ego en van hieruit sterkere verbindingen te realiseren in samenwerking.  Het programma reikt de basis [...]

Integrated learning experience – Developing collaborative intelligence

06/06/2024 - Integrated learning experience - 9-17 u Developing collaborative intelligence In this one-day program, we share the essentials of creating collaborative intelligence. As a participant, you will gain insight into: - the essence of collaboration intelligence and why it leads to winning teams. - how collaboration intelligence looks different at different organizational levels and the corresponding consultation structures. - how to strengthen your project approach methodologies to achieve practical collaboration intelligence. - how to [...]

Onze klanten

Elk op zoek naar een beter inspelen op snelle veranderingen in hun omgeving.

Wie wij zijn

Een netwerk van ervaren multidisciplinaire professionals die zich verbonden voelen door de droom om betere werkplekken te creëren.

Dynamic Collaboration is een netwerk dat organisaties helpt om zich voor te bereiden op de toekomst. We concentreren ons op slimme acties die groei stimuleren op individueel, team-, organisatie- en maatschappelijk niveau. We focussen op het efficiënter inzetten van middelen, het begeleiden van overgangen naar duurzamere bedrijfsmodellen en het ondersteunen van transformaties naar meer mensgerichte en veerkrachtige samenwerking.

De volgende enthousiaste Dynamic Collaboration Netwerk Consultants maken gebruik van de Dynamic Collaboration Applicatie en staan klaar om je te ondersteunen in je organisatieontwikkeling (in alfabetische volgorde):

Volgende klanten zijn lid van het Dynamic Collaboration Netwerk en denken actief mee met de verdere ontwikkeling van de Applicatie:

Met volgende collega’s hebben we een ecosystemisch samenwerkingsverband. Vanuit hun specialisatie dragen zijn bij aan facetten van de werking:

De kern van onze aanpak, schematisch voorgesteld:

Contacteer ons

“Hun demo heeft mijn blik geopend”
“Hier maak ik écht het verschil mee”

> terugkerende reactie bij klanten en partner consultants

Dynamic Collaboration

A Connect & Transform Brand
Koningin Astridlaan 144
2800 Mechelen
Tel 0478 31 24 24
jan@connecttransform.be

Formulier

  Ga naar de bovenkant