We zitten wellicht in een van de meest disruptieve periodes van de afgelopen 25 jaar. 2021 heeft managers geconfronteerd met nieuwe uitdagingen en terugkerende kernvragen: hoe kunnen we medewerkers betrokken en veilig laten samenwerken? Hoe kunnen we ons voorbereiden op de impact van nieuwe technologieën, de shift naar duurzaamheid, de krappere arbeidsmarkt, de opkomende ecosystemische samenwerkingen? Welke zijn de kritische samenhangen die voor mijn business doorslaggevend zullen zijn? Hoe kan ik mijn zakelijk model en organisatie aanpassen?

Het sleutelantwoord ligt in het anders denken over je realiteit. Dit wordt ook weerspiegeld in de bestsellers die in de eerste jaarhelft verschenen zijn, zoals ‘Think Again: The Power of Knowing What You Don’t Know‘, of ‘Noise, A Flaw in Human Judgment’, of ‘The Imagination Machine: How to Spark New Ideas and Create Your company’s Future‘.

De meeste managementboeken bieden je ‘pasklare antwoorden’, gebaseerd op ‘beste praktijken’. Wat buiten het kader van deze suggesties valt, en die slechts werken in specifieke contexten en niet zomaar algemeen toepasbaar zijn. Wat meestal niet meegegeven wordt. 80+% van de eraan gekoppelde veranderingstrajecten falen dan ook.

Deze conferentie nodigt je uit om stil te staan bij je eigen denken over disruptie, strategie en de wijze waarop je beslissingen neemt. Topsprekers brengen een korte case waarop we verder samen reflecteren. We nemen je mee in de Dynamic Collaboration aanpak. Deze zal je toelaten om stil te staan bij je eigen gedachtegang, waarbij je, vertrekkend van de bijdrage van de sprekers, uitgedaagd wordt om stil te staan bij werkwijzen waar je nog niet aan gedacht hebt.

De conferentie helpt je om via dialoogtafels vernieuwende en integratieve oplossingen te formuleren die werken binnen jouw specifieke context. We inspireren hierbij onszelf met het Omdenkspel.

Structuur van de conferentie:

Vanaf 12u45: ontvangst & koffie

13u: Inleiding: Hoe waardecreatie verschuift en hoe we anders kunnen samendenkwerken over het verschil dat we willen creëren? Door: Jan De Visch, Exec. Prof. Flanders Business School, Managing Director Connect & Transform

13u10: Dialoogtafels & Onderlinge kennismaking. Wat is de belangrijkste verandering waarmee we de volgende drie jaar geconfronteerd zullen worden?

13u30: Hoe duurzaamheid verweven in je bedrijfsstrategie? Door: Wim Focquet, Talent Director at DPD-Group – Academic Director at IE (Madrid)

14u00: Dialoogtafels:

– Hoe we anders kunnen denken over onze strategische context? Ontdekken van de kracht van deel/geheel denken.

– Hoe we anders kunnen denken over disruptie? Ontdekken van de kracht van dynamisch denken.

15u10: Pauze

15u30: Zingeving in ecosystemen, hoe je kan inschatten welke transformationele stappen gezet kunnen worden en welke governance dit kan faciliteren? Door Guy Mertens, Partner Scire

16u00: Dialoogtafels:

– Hoe we anders kunnen denken we over wederzijds versterkende samenwerkingen? Ontdekken van de kracht van samenhang denken.

– Hoe we anders kunnen denken over spanningsvelden waar we rekening mee moeten houden in het realiseren van een organisatieontwikkelingstraject? Ontdekken van de kracht van metamorfose denken.

17u00: Afrondende integratie

17u30: Afsluitende drink

De dialoogtafels worden begeleid door:

– Jan Beyen

– Leen De Langhe

– Jan De Visch

– Ingrid Larik

– Maarten van Damme

– Steven Op ’t Roodt

– Wim Focquet

Tijdens de conferentie belichten we drie verborgen dimensies in de ontwikkeling van samenwerken, namelijk: de impact van de organisatiestructuur, het perspectief dat medewerkers innemen op uitdagingen en problemen, en de dynamieken die samengaan met perspectiefverschillen in teams.

Dynamic Collaboration gaat uit van drie recente wetenschappelijke inzichten:

– Het eerste is dat de essentie van functies en rollen ligt in het wezenlijke verschil dat medewerkers moeten kunnen maken. Dat staat in schril contrast met een focus op de uit te voeren activiteiten.

– Het tweede inzicht gaat uit van het gegeven dat medewerkers zich levenslang ontwikkelen en bouwt verder op hoe die evolutie hun bewustzijn, hun probleembenadering en hun ‘samenwerkingsinsteek’ beïnvloedt. Dat vult een eenzijdige gerichtheid op competenties en vaardigheden aan.

– Het derde inzicht is dat de belangrijkste kracht van winnende teams het samendenkwerken is, de wijze waarop ze de dingen al denkend samenbrengen. Dat staat in schril contrast met de veronderstelling dat die voornaamste kracht de chemie zou zijn tussen teamleden en de daarmee verbonden gedragsvaardigheden. Waarmee we niet zeggen dat die onbelangrijk zijn.

Uiteraard is het begeleiden van een veranderingstraject geen louter denk-aangelegenheid. Werken rond perspectiefinname verandert de manier waarop je andere methodieken inzet, tot een wederzijds versterkend geheel.

Plaats: Flanders Business School, Sint-Katelijnevest 26, 2000 Antwerpen

Deelname: 290 Euro (incl. BTW én vroegboekkorting!!!)

Registreer je via Mail naar jan@connecttransform.be, met vermelding van de deelnemers én het facturatieadres. Je ontvangt vervolgens je deelnamefactuur.