24/05/2023 – Geïntegreerde leerervaring – 9-17 u

Van eilandjes naar netwerken: de toekomst van je organisatiestructuur

Organisatiestructuren nemen in toenemende mate de vorm aan van gestructureerde netwerken. Via project- en programmawerk – zoals agile, lean, six sigma, design journeys, customer experience optimization en innovation breakthroughs –  dragen medewerkers bij aan teamgrensoverschrijdende initiatieven.

De focus in deze initiatieven gaat uit naar het herdenken van operationele flows of processen, met name de stromen van informatie, middelen en mensen doorheen de keten en het herstellen van breuklijnen in processen (zoals bijvoorbeeld kwaliteitsprocessen, op operationele efficiëntie gerichte processen, klantgerichte processen, …). Veel opgestarte projecten worden echter niet tijdig of binnen budget opgeleverd. De uitkomsten van projectwerking zijn vaak onvoldoende aan elkaar gekoppelde werkwijzen die veel registratie vragen, maar onvoldoende tot onderling leren leiden.

In deze dag delen we de basics van teamgrensoverschrijdende projectwerking en reiken hulpmiddelen aan om kernrollen in projectwerking te omlijnen, tot prioritering van projecten te komen, en de uitvoering ervan vlotter te laten verlopen.

Als deelnemer leer je:

  • Keuzes te maken in het geheel van prestatie-indicatoren om tot onderling leren te komen.
  • Strategieën en processen om tot effectievere prioritering, informatiedeling, rolafspraken en strategie-realisatie te komen.
  • Processen en meta-processen om project- en programmawerking effectiever vorm te geven: besluitvormingsmechanismen.
  • Bewuster om te gaan met de samenstelling van (potentieel winnende) teams: kiezen van projecttrekkers, -sponsors en besluitvormingsmechanismen.

Choose your integrated learning session