Internationale Boeklancering

‘Practices of Dynamic Collaboration: A Dialogical Approach to Strengthening Collaborative Intelligence in Teams’ op 26 mei, om 17u CET/1pm EST, door Jan De Visch en Otto Laske.

Dit boek reikt senior managers, project- en programmamanagers, teamcoaches en teamleiders denk- en managementinstrumenten aan voor het versterken van zelforganisatie en het creëren van samenwerkingsintelligentie in teams.

Het boek integreert een brede reeks toepassingen van de benadering die beschreven werd in het boek Dynamic Collaboration dat in 2018 verscheen.

Het nieuwe boek helpt de lezers bij het opzetten van teamstructuren die optimaal zijn voor gedeeld leiderschap, projectgericht en wendbaar handelen, en duurzame groei. Het is gebaseerd recente wetenschappelijke inzichten rond de groei van medewerkers doorheen de volwassenheid.  De auteurs ontwikkelden een provocerend paradigma rond het vormen, managen, evalueren en verbinden van teams in netwerken. Ze introduceren een empirisch gevalideerde teamtypologie en werkruimte-analyse van dialoogruimtes die ‘We-Spaces’ worden genoemd.

Dit boek bevat veel praktische voorbeelden van teams in hun ontwikkeling naar zelforganisatie, en is een waardevolle bron voor managers op het hoogste en middelste niveau, CEO’s, de Raad van Bestuur, maar ook voor consultants, onderzoekers en academici op het gebied van human resource management, ontwikkeling van volwassenen, teambuilding, leiderschap en organisatiemanagement.

Het boek kun je bestellen op Amazon.

Praktisch

De boeklancering zal plaatsvinden onder de vorm van een Zoom conferentie op dinsdag 26 mei, om 17u CET/1pm EST . Je kan je HIER inschrijven. Na inschrijving ontvang je de Zoom link, en de toegang tot de executive summary slides.

Enkele aanbevelingen

“De auteurs van dit boek, die zich terdege bewust zijn van het neotaylorisme dat in de huidige organisaties heerst, presenteren de lezer een paradigmaverschuiving in het denken over human resources en initiëren daarmee een ommezwaai in het managementdenken. Gebaseerd op empirisch onderzoek naar de ontwikkeling van volwassenen, laten ze zien hoe teams beter samen kunnen denken en handelen. Als personeelsmanager, strategisch adviseur en directeur van organisaties die in verschillende industriesectoren werken, kan ik de nieuwe denkkaders en -praktijken die het boek verkent, ten zeerste aanbevelen. Ze hebben het potentieel om een ware revolutie te ontketenen om tot betere werkplekken te komen. De auteurs gaan specifiek in op de manier waarop teamleden op een dieper niveau kunnen samenwerken als ze geholpen worden door kritische facilitatoren om meer naar zichzelf en anderen te luisteren. Hun boek zal een zegen zijn voor studenten, consultants en managers.”
Danny Saerens – CEO Broaden Your Worldview

“Voor mij is het begrijpen van het vermogen van teamleden om met echte complexiteit om te gaan de eye-opener van het afgelopen decennium geweest. Dankzij de inzichten die Jan De Visch en Otto Laske in dit boek overbrengen, begrijp ik nu waarom teams nog meer disfunctioneren en begrijp ik beter de cruciale relevantie van een constructieve dialoog in teams. Ik beschouw het boek als een schat aan inzichten waar CEO’s van elke soort organisatie naar verlangen en behoefte aan hebben, ongeacht de omvang van zijn of haar onderneming.”
Jan Lagast – CEO van Impact Builders

“Of uw aandacht nu uitgaat naar individuen, teams of organisaties, dit boek daagt u uit om na te denken over uw dagelijkse realiteit. Het laat je niet enkel nadenken over uw eigen en de ontwikkeling van uw team, maar werpt ook licht op de prestaties van uw organisatie, de cultuur, het leiderschap en de inzet van uw strategie, en nodigt u uit om uw werk op een nieuwe manier te benaderen. Het boek slaagt erin dit te doen door af te stappen van rationeel-deductief denken in het management, en laat zien dat het reduceren van de realiteit tot wat meetbaar is op de korte termijn niet werkt. De auteurs zien de realiteit als een dynamisch evenwicht van tegenstrijdige krachten en identificeren op welke manier je medewerkers (op alle niveaus) met toenemende complexiteit kunt laten omgaan. Het vormt de basis om de Future of Work gestalte te geven.”
Steven op’ t Roodt – HR-directeur BD Europe bij BUSINESS and DECISION, Orange Group