Dynamic Collaboration Master Clas – Nederlands

Een baanbrekende introductie in hoe je medewerkers anders kunt leren samen denken en handelen. Op 19, 26 november en 3 december, door Jan De Visch.

Deze driedaagse Master Class inspireert je om niet enkel op een hele andere manier naar werk te kijken, ze biedt tal van praktische handvaten om op een andere manier met teams en veranderingsprocessen aan de slag te gaan.

De Dynamic Collaboration benadering gaat uit van de groeiende complexiteit waarmee ondernemingen geconfronteerd worden. Het samenvloeien van verschillende technologische en marktontwikkelingen laat functies en rollen met een ongeziene snelheid evolueren en zet samenwerkingsstructuren onder druk. Hierdoor ontstaat zeer veel onduidelijkheid voor individuele medewerkers, én in de samenwerking. Meer dan ooit is samen denken en handelen (samenwerkingsintelligentie) nodig.

De Master Class richt zich op professionals die zoeken naar oplossingen om naar medewerkers helderheid te verschaffen in hoe hun rollen aan het evolueren zijn, hoe ze tot transparante afspraken kunnen komen, en hoe ze zich kunnen voorbereiden op de toekomst van werk.

De eerste module uit de toolkit vertrekt van de vaststelling dat medewerkers worden gemotiveerd door het verschil dat ze kunnen maken. Dit verschil hangt samen met de manier waarop het werk is georganiseerd. De verhaallijngenerator, één van de twee modules in het Dynamic Collaboration platform, helpt om opnieuw coherente samenhang te creëren in (opgesplitste) taken. Dit verloopt via de vraag naar de subprocessen waarlangs medewerkers waarde (kunnen) creëren. Het systeem genereert de verhaallijn(en) waarin de sleutel verantwoordelijkheden in elke rol duidelijk worden. De tool geeft ook aan hoe functies ten opzichte van elkaar ontworpen zijn, en waar het samenspel werkt/niet werkt. Medewerkers identificeren zich ook meer met verhaallijnen dan met klassieke functiebeschrijvingen. Het is een hulpmiddel bij uitstek om evoluties in rolinvulling transparant te bespreken en te voorspellen welke samenwerkingsintelligentie wél of niet zal worden gerealiseerd.

Een tweede module, de waardenspiegel, zoomt in op de effectieve functie-invulling. Dit hangt samen met de wijze waarop medewerkers hun rol interpreteren. Dit bepaalt de kwaliteit van de individuele besluitvorming. In deze module worden medewerkers uitgenodigd om de voor hen belangrijke waarden aan te duiden. Vervolgens wordt nagegaan hoe de invulling ervan beïnvloed wordt door individuele complexiteitshantering. Dit levert eveneens een zicht op iemands nabijgelegen zone van ontwikkeling. Deze zone geeft aan welke specifieke functionerings– en ontwikkelingsafspraken zinvol/mogelijk zijn (én welke niet).

In de Master Class leer je als deelnemer niet enkel hoe je het digitaal platform binnen je bedrijf of in je eigen consultancy praktijk kan gebruiken. Je krijgt ook de organisatie-ontwikkelingsbenadering mee waarlangs je tot een nieuw evenwicht tussen hiërarchie in zelforganisatie kan komen.

Het aantal plaatsen voor deze Master Class is beperkt. Neem contact op met Jan De Visch via jan@connecttransform.be voor een intake gesprek of via het formulier op deze site. Je krijgt dan ook meer achtergrond informatie. Op basis van de intake gesprekken wordt de inhoud van de Master Class aangepast naar de specifieke verwachtingen en noden van de deelnemers.

Praktisch

De Master Class vindt plaats op drie opeenvolgende vrijdagen (startend in september) of drie opeenvolgende donderdagen (startend in november), telkens van 9u tot 17u30.

Plaats: kantoren Connect & Transform, Koningin Astridlaan 144, 2800 Mechelen
Deelname: 2.500 Euro (Excl. BTW), materiaal, drank en middagmaal inclusief

Het programma ziet er als volgt uit

Dag 1: De In-Flow Dynamic Collaboration aanpak

  • Vm: Wat is werk, en hoe interpreteren medewerkers wat van hen wordt verwacht? De dynamieken die de ontwikkeling van eigenaarschap, co-creatie en duurzame groei bepalen.
  • Nm: De ondersteunende modellen:
    • Activiteiten of deelprocessen als kernverantwoordelijkheden?
    • Competenties of capabiliteit als drivers voor performantie?

Dag 2: Het ontwerpen van werk – De verhaallijngenerator

  • Vm: De opbouw van de verhaallijngenerator: processen als bouwsteen van toekomstige rollen, bijdragethema’s, en verantwoordelijkheidsdomeinen
  • Nm: Co-creatieprocessen met de verhaallijngenerator: twee cases – (1) het opbouwen van eigenaarschap en (2) het herontwerpen van een organisatiestructuur.

Dag 3: De verticale ontwikkeling van medewerkers – De waardenspiegel

  • Vm: De opbouw van de waardenspiegel: energie-efficiëntie, beweegredenen en probleemhantering
  • Nm: Co-creatieprocessen met de waardenspiegel: twee cases – (1) het ontwikkelen van medewerkers in hun nabijgelegen zone van ontwikkeling en (2) het aanpakken van neerwaartse teamdynamieken

Opvolging (halve dag – nog vast te leggen): Intervisie, aan de slag met de Dynamic Collaboration toepassing.

Inschrijven