24/10, 21/11, 12/12 – Diepe Duik – 9-17u

Hoe bouw je een toekomstbestendige organisatiestructuur?

Alles om je organisatiestructuur effectiever in te richten: kaders, concrete tools, en transitiepraktijken.

 

Dit programma zal je kijk op organiseren voor altijd veranderen. Het geeft je de handvaten om effectievere organisatiestructuren te bouwen. Effectievere organisatiestructuren zijn wendbaar, vergemakkelijken transversale samenwerking, en versterken het eigenaarschap op elk niveau in een organisatie.

Als deelnemer leer je:

  • Hoe je de vijf organisatie-ontwerpprincipes in de praktijk om te zetten.
  • In te schatten wat in een organisatieopzet/structuur werkt en welke elementen in een organisatieopzet leiden tot trage besluitvorming, micro management, inefficiënte besluitvorming, breuklijnen in strategie realisatie en ongewenst verloop.
  • Met welke kleine ingrepen je positieve doorbraken in het samenwerkingsverband kan creëren.
  • Hoe je via aanpassingen in het rol- en functieopzet de groei van medewerkers en deze van het team en de onderneming wederzijds kan versterken.
  • Hoe je voorkomt dat er zich in groei van de onderneming silo’s beginnen vormen en hoe je silo sering kunt ombuigen naar productieve teamgrensoverschrijdende samenwerking.
  • Een praktische tool om de kwaliteit van functie- en rolopzet in te schatten.

 

Het concrete programma ziet er als volgt uit:

(24/10) Dag 1: Essentiële aspecten van organisatieontwerp: kaders, beginselen en praktijken

Organisatieontwerp: terug op de agenda? Twee ‘evolutionaire’ visies.

Hoe de structuur van een organisatie mee evolueert met de groeifase waarin de organisatie zich bevindt.

Welke zijn de basisbouwstenen van een waardecreërend organisatieontwerp?

Toewijzing van verantwoordelijkheden aan eenheden

Rapporteringslijnen en laterale samenwerking

Verantwoordelijkheid voor eenheden

Belangrijke rapportage- en coördinatieprocessen

Ontwerpeisen en -principes.

Je organisatie wendbaar ontwerpen

Je organisatie ontwerpen voor een zo groot mogelijke effectiviteit en efficiëntie

Voorbeelden: Drie benaderingen van organisatieontwerp.

 

(22/11) Dag 2: Het ontwerpen van verantwoordelijkheid en eigenaarschap

Het onderscheiden van huidige, toekomstige en maatschappelijke waardecreatie

Het vormgeven van de gelaagdheid in het georganiseerd samenwerken

Het inschatten van de huidige kwaliteit van het organisatieontwerp (de optimale afstand tussen functies in een rapporteringslijn)

Het cocreëren van organisatiestructuur opties

Het herdenken van functies aan de hand van vier essentiële deelverantwoordelijkheden: naar klanten en belanghebbenden, naar innovatie en verbetering, voor middelen en naar planning & coördinatie.

Zeven patronen in het teamgrensoverschrijdend samenwerken

 

(12/12) Dag 3: Het faciliteren van organisatiestructuurontwikkeling

Begeleidingsessentials: drie cases

Human capital hefbomen: drie cases

Twee integratieve cases

 

De deelnameprijs voor de drie dagen bedraagt 900 Euro (excl. BTW). Je kan dit bedrag overschrijven via PayPall. Op deze manier bevestig je meteen ook je inschrijving.

Het programma wordt verzorgd door Jan De Visch en Maarten Van Damme.


Choose your Deep Dive